Bilavgasersättningskostnad

att få offerter för montering av en ersättningsbilavgas är ett av de vanligaste jobben som begärs på MyCarNeedsA.com. detta beror helt enkelt på att ett bilavgassystem bara kommer att hålla en viss tid innan den behöver bytas ut, och varje avgasbyte kommer att variera.

detta beror på att systemet och de metaller som det huvudsakligen tillverkas av utsätts för mycket slitage, främst resultatet av de kemiska reaktionerna som äger rum inuti systemet, värmen som detta producerar och systemets exponering för fukt och en mängd andra frätande element, såsom salt.

innan vi kommer för djupt in i huvuddelen av den här artikeln, gör vi det klart direkt – det finns ingen hård och snabb regel som styr hur mycket du ska betala för avgaser på din bil. Både biltillverkarna och de företag som tillverkar avgassystem kommer att tillhandahålla en mängd olika offerter för avgaser ersättningskostnad, beroende på ett antal faktorer.

i denna artikel kommer vi att undersöka på djupet vad dessa faktorer är, och hur de kan påverka vad du måste betala när du behöver en ersättare avgaser.

din avgas är en av de viktigaste arbetsdelarna i din bil, men dess effektiva arbete är lätt att förbise.

det gör det viktiga jobbet att transportera de skadliga gaserna som produceras genom förbränning av bränsle inuti din motor och sprida dem säkert i atmosfären bort från bilen.

men den viktigaste faktorn som påverkar kostnaden för avgasreparation är hur mycket av det faktiska systemet som behöver bytas ut och komplexiteten i att göra detta arbete.

få citat

vilka är delarna i min bils avgassystem?

ett avgassystem består av följande komponenter:

i motorn: Bilens avgaser startar sitt arbete inom motorn, eller specifikt kolvarna. Effektslaget för varje kolv resulterar i snabb förbränning av en blandning av luft och bränsle. Denna process ger en kombination av värme, som sprids av fordonets radiator och överförs sedan till hjulen.

avgassystemet utför uppgiften att sprida avfallskemiska biprodukter av denna reaktion.

avgasgrenrör: I den övre änden av avgassystemet är detta direkt anslutet till motorns sida och är den första delen av avgaserna för att ta emot de brända gaserna som skapas i motorn. Avgasgrenröret är ett rör eller en serie rör som ger ett sätt för avgaser att lämna bilens cylindrar och passera genom fordonets avgassystem. På grund av sin närhet till huvudmotorn kan avgasgrenröret bli mycket varmt.

grenröret har också jobbet att ytterligare bränna bort resten av bränslet kvar när det har passerat genom motorn och kanalisera det ner i huvudavgassystemet. Denna del är oftast gjord av gjutjärn, aluminium eller rostfritt stål.

avgasrör: dessa är de fysiska delarna av systemet som huvudsakligen är synliga från fordonets undersida och baksida. Rören är gjorda av metall, vanligtvis en blandning av stål och aluminium. De ansvarar för att transportera de brända gaserna från motorns grenrör till bilens avgasrör.

syresensor: Detta är inbyggt i ett modernt fordons avgassystem. Dess arbete säkerställer att bränsle blandas i rätt koncentrationer hela tiden för att säkerställa att fordonet har optimal mängd kraft tillgänglig för sina behov, men kör också så ekonomiskt som möjligt. Sensorn, monterad i eller runt grenröret, mäter också hur mycket syre som finns kvar i avgassystemet.

huvud eller främre rör: detta rör ansluter grenröret till katalysatorn och ljuddämparen. Detta är vanligtvis ett rakt rör och behöver ofta inte bytas ut tillsammans med resten av bilens avgaser, eftersom det tenderar att hålla längre tid.

katalysator: när avgaserna har blåsts ut ur motorn genom avgasgrenröret passerar de ner i röret och går in i en enorm enhet som kallas en katalysator. Katalysatorn blandar ihop en serie kemikalier för att tvinga en reaktion mellan skadlig kolmonoxid och kolväten, för att göra dessa till en mycket mindre skadlig blandning av koldioxid och vattenånga. Vissa katalysatorer minskar också koncentrationen av kväveoxider, andra skadliga gaser som produceras genom förbränningsprocessen. Omvandlaren är monterad mellan grenröret och ljuddämparen, och i moderna bilar är utformad för att minska de skadliga effekterna av de gaser som produceras av förbränningsprocessen.

ljuddämpare: det här är den enorma lådan som avgasröret är fastsatt på och är en av de viktigaste delarna av avgassystemet. Gasen måste passera genom ljuddämparen, som också fungerar som en ljudbarriär där ljudnivåerna hålls nere på rimliga nivåer – därav dess vanliga namn, eller alternativa Titel, ljuddämparen. Explosionerna av gaser som antänds under mycket högt tryck som ligger i hjärtat av en bils motor skapar mycket ljud som, om inte undertryckt, skulle göra resor i en bil eller något fordon till en nervförstörande upplevelse!

det är därför ljuddämparen är så viktig. Den använder en serie bafflar som studsar ljudenergi, och så minska nivån buller som produceras. En ljuddämpare kan på grund av korrosion utveckla ett hål i det, vilket resulterar i att fordonet producerar ett högre ljud.

för att motstå värme och de frätande kemikalier som finns i de brända gaserna som lämnar förbränningskamrarna är de flesta ljuddämpare gjorda av stål med ett lager aluminium inifrån och Ut. Aluminium skyddar ljuddämparen från vatten, salt, smuts och andra naturliga element.

avgasröret: detta bildar den bakre änden av avgassystemet och trattar avgaserna ut i utomhusluften. Avgasröret är tillverkat av rostfritt stål eller stålrör.

få citat

vad du behöver se upp för…

nu när du vet mer om vad ditt avgassystem gör och den komplexa naturen hos de delar som alla samlas för att göra detta antal uppgifter, är det mycket lättare att uppskatta varför byte av bilavgas kan vara ett svårt och tidskrävande jobb.

delarna i varje avgassystem måste också monteras ordentligt, både med varandra och på undersidan av bilen, så att de är säkra och inte orsakar någon extra friktion mellan enskilda komponenter.

det är därför, när du letar efter citat för bilavgasmontering, bör du försöka få dem från flera källor. Ingen garage, avgasspecialist eller på annat sätt kvalificerad montör kommer att fungera till samma prisskala, eftersom var och en har olika nivåer av omkostnader för att driva sin verksamhet.

medan grundkostnaden för ett visst avgassystem eller komponent förmodligen inte kommer att variera mycket från en leverantör till en annan, finns det variationer i kvaliteten på avgassystem, ungefär samma som det finns med däck och många andra delar monterade på din bil.

så när du söker offerter för avgaser för din bil, försök ta reda på vilka garantier som ges av tillverkaren av systemet som monteras. Detta kommer att ge dig en bra indikation på kvaliteten på de material som används, och i sin tur, hur lång tid de kan förväntas pågå under normala användningsförhållanden. Men kostnaden varierar mycket, med bilens storlek – och därmed mängden rörledningar som är monterade för att ansluta motorns undersida och springa längs bilens undersida och ut ur baksidan-en av de största övervägandena.

flera hundra offerter för avgaser ersätts av MyCarNeedsA.com varje månad, och vi skickar alla dessa vidare till vår breda och snabbt växande panel av godkända reparatörer, så att de kan ge dig en offert för att byta ut avgaserna på din bil.

vi vet att det kan vara obekvämt att ordna ett nytt avgasrör på din bil – så vi försöker göra det så snabbt och enkelt som möjligt för dig. Du kan välja vilket garage du vill utföra ditt arbete baserat på det angivna priset, bekvämligheten med deras plats för dig eller enligt kvaliteten på recensioner som lämnats in av andra MyCarNeedsA.com användare efter att de har gjort arbete.

du kan snabbt börja få offerter för en ny avgas för din bil när du har registrerat dig för att använda MyCarNeedsA.com – vilket i sig tar bara några minuter. Så börja processen med att få dina offerter idag – registrera dig för att använda vår tjänst, och du kan sedan välja avgasmontering citat som är rätt för dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.