A vállalat megszüntetése-szabályok, eljárások és alkalmazhatóság

minden vállalat azzal a jövőképpel indul, hogy örökre működtesse üzleti tevékenységét, de nem minden vállalkozás sikeres hosszú távon. Mint már tudjuk, hogy van bizonyos eljárás a Társaság beiktatására, a Társaság vezetésére, hasonlóképpen van külön eljárás a Társaság bezárására. A dátumhoz hasonlóan kétféleképpen lehet bezárni egy társaságot.

1. A vállalat törlése

2. A társaság felszámolása

különbség van a fenti módszerek között, de a témám a Társaság sztrájkolásáról szól, ezért erről csak ebben a cikkben fogok beszélni. Bár, szomorú vagyok, hogy ezt a cikket írom, mivel egy vállalat bezárul, de ez a gyakorlati helyzet, ahol szakemberekként napi szinten konzultálunk a vállalat vezetőségével, hogy sztrájkolják a cégüket, mivel a cégük nem működik, vagy azt mondják, hogy megszűnt. Kezdjük el és többet tudjunk meg erről a témáról, és ezt a cikket a kérdés-és válaszformákban készítettem az olvasók könnyű megértése érdekében.

cég törlése

mit jelent a cégnév törlése?

a vállalat megszüntetése egyszerűen egy megszűnt vállalat gyors bezárását jelenti. Ez a legegyszerűbb módja egy vállalat bezárásának.

melyik cég kaphat sztrájkot?

bármely vállalat sztrájkolhat, függetlenül attól, hogy ez egy

 • magáncég
 • egyszemélyes vállalat
 • állami vállalat
 • 8.szakasz vállalat

vegye figyelembe, hogy még egy alvó vállalat is pályázhat a vállalat sztrájkjára.

melyik szakasz szabályozza a cégnévnek a cégnyilvántartásból való törlését?

a társaságokat a 2013.évi társasági törvény szabályozza, és annak 248. szakasza szabályozza a Társaság sztrájkját.

milyen módon lehet sztrájkolni egy vállalatot?

egy vállalat kétféle módon kaphat sztrájkot:-

a) maga a Társaság önkéntes sztrájkként

B) A társaságok regisztrátora

vegye figyelembe, hogy a 8.szakasz a Társaság nem kaphat sztrájkot önként.

amikor egy vállalat nem nyújthat be önkéntes sztrájkot?

a társaság nevében nem nyújtható be kérelem, ha az előző három hónapban a Társaság—

a) nevét megváltoztatta vagy székhelyét egyik államból a másikba helyezte át;

b) a tulajdonában lévő vagyontárgyakat vagy jogokat közvetlenül a kereskedelmi tevékenységet folytató vagy egyéb tevékenységet folytató társaság előtt értékesítette haszonszerzés céljából a rendes kereskedelmi forgalomban vagy más módon folytatva üzleti;

c) bármilyen más tevékenységet folytatott, kivéve azt, amely szükséges vagy célszerű az e szakasz szerinti kérelem benyújtásához, vagy annak eldöntéséhez, hogy ezt megteszi-e, vagy a társaság ügyeit lezárja, vagy megfelel-e bármely törvényi követelménynek;

d) kérelmet nyújtott be a Törvényszékhez kompromisszum vagy megállapodás szankcionálására, és az ügyet nem véglegesítették; vagy

melyek a feltételek a Társaság sztrájkolásának kérelmezése előtt?

amint azt a fentiekben tárgyaltuk, az előfeltételek mindkét esetben a következők.

a) A társaság az alábbi feltételek teljesítése után kérheti az önkéntes sztrájkot: –

i) az összes kötelezettségének megszüntetése és

ii) a tagok jóváhagyása külön határozattal

B) A társaságok nyilvántartója az alábbi okok bármelyikének megállapításáról:-

i) a Társaság az alapításától számított egy éven belül nem kezdte meg üzleti tevékenységét, vagy

ii) a Társaság az üzleti évet közvetlenül megelőző két éven keresztül nem folytat semmilyen üzleti tevékenységet vagy műveletet, és ezen időszakon belül nem nyújtott be kérelmet szunnyadó társaság státusának megszerzésére, vagy

iii) a memorandum Előfizetői nem fizették ki azt az előfizetést, amelyet a Társaság alapításakor vállaltak, és az erre vonatkozó nyilatkozat Nem nem került benyújtásra a száznyolcvan napon belül bejegyzés

iv) a Társaság nem folytat semmilyen üzleti tevékenységet vagy műveletet, amint azt a fizikai ellenőrzés után kiderült, miután a Társaság bejegyzett székhelyét a cégnyilvántartó megtalálta.

milyen űrlapokat kell benyújtani?

míg alkalmazása feltűnő ki a cég, két formája van szükség: –

a) E-forma MGT-14

b) E-forma STK-2

melyek a díjak kapcsolódó E-formák?

míg az E-form MGT-14 normál kapcsolódó díjakkal rendelkezik, az e-form STK-2 díja 10 000 INR/ –

mi az eljárás a Társaság sztrájkjára a Társaság önkéntes sztrájkja esetén?

az eljárás nagyon egyszerű, és lépésről lépésre történik: –

i) felhatalmazza a tisztviselőt vagy a Társaság bármely igazgatóját, hogy összehívja az igazgatósági ülést

ii) az igazgatósági ülés értesítésének elküldése legalább hét (7) nappal az igazgatósági ülés előtt, a részletes napirenddel együtt.

iii) összehívja az Igazgatóság ülését és az Igazgatóság határozatának elfogadását.

iv) Éves közgyűlés / rendkívüli Közgyűlés küldése esettől függően

v) közgyűlés összehívása és külön határozat meghozatala.

vi) az MGT-14 benyújtása a szükséges mellékletekkel együtt.

vii) az STK-2 benyújtása a szükséges dokumentumokkal együtt.

viii) a cégnyilvántartó, miután megállapította, hogy minden melléklet rendben van, és minden feltétel teljesül, és igazságos és méltányos a Társaság megszüntetése, nyilvános hirdetmény közzététele után sztrájkol.

Milyen dokumentumokat kell csatolni az űrlapokhoz?

az E-nyomtatványokhoz a következő dokumentumokat csatolják:-

 • minden igazgató által hitelesített kártalanítási kötvény (STK 3 formában).
 • a társaságok összes eszközét és kötelezettségét tartalmazó kötelezettségkimutatás (okleveles könyvelő által hitelesített).
 • a különleges határozat hiteles másolata (a Társaság minden igazgatója aláírja).
 • a kérelem benyújtását engedélyező testület határozatának másolata.
 • számú kártérítési kötvények. STK-3
 • egy nyilatkozat formájában STK-4
 • a nyilatkozatot érintő bármely folyamatban lévő peres tekintetében a Társaság.
 • az érintett tőzsdéről való törlési sorrend másolata, ha van ilyen.
 • nincs kifogás tanúsítvány az illetékes szabályozó osztálytól abban az esetben, ha a társaságot az ilyen osztály irányítja.

mennyi ideig tart a cégnév törlése a cégnyilvántartásból?

miután az STK-2 e-formanyomtatvány benyújtásával kérelmet nyújtottak be a Társaság felszámolására, az érintett cégnyilvántartó (ROC) a dokumentumok ellenőrzése után törli a cég nevét, és ez az eljárás általában 3-4 hónapot vesz igénybe. Ha azonban bármilyen kifogás érkezik a Cégnyilvántartótól (ROC), ez a folyamat hosszabb időt vehet igénybe, vagy akár elutasíthatja a kérelmet.

mi az eljárás a sztrájk a cég esetén anyakönyvvezető strike off company (ROC)?

ha, amint azt a fenti pontban tárgyaltuk, a ROC meggyőződött arról, hogy igazságos és méltányos a Társaság felmondása, miután nyilvános értesítést adott és értesítést küldött a társaságnak és igazgatóinak, és ha az értesítésben megjelölt határidőn belül nem érkezik válasz, törölje a társaságot.

jogi nyilatkozat: – A fenti cikk készül szem előtt tartva minden fontos és alapvető kérdés, amely jön szem előtt tartva a szakmai vagy más érdekelt fél alkalmazása közben feltűnő ki a cég. A szerző megpróbálta lefedni az összes fontos és alapvető kérdést. A szerző semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az információ felhasználásából eredő, abból eredő vagy azzal kapcsolatos közvetlen, közvetett, különleges vagy véletlen károkért.

(a szerző vállalati tanácsadó, és változatos szolgáltatásokat nyújt, beleértve az induló mentort, a titkárságot, a Jogi, a védjegyet, az adózást, a könyvvizsgálatot, a GST – t, a könyvelést és egyéb kiegészítő tanácsadási szolgáltatást Delhiben, Chandigarhban, valamint a nemzeti fővárosi régióban (NCR), és kapcsolatba léphet e-mail azonosítóval: – és kapcsolattartási szám: 91-8178515005)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.