Yrityksen lakkauttaminen-säännöt, menettelyt ja sovellettavuus

jokainen yritys on aloittanut visionaan hoitaa liiketoimintaansa ikuisesti, mutta kaikki liiketoiminta ei menesty pitkällä aikavälillä. Kuten olemme jo tietoisia, että on olemassa tietty menettely sisällyttää yritys, pyörittää yritys, samoin on olemassa erityinen menettely sulkea yritys. Kuten päivämäärä, on olemassa kaksi tapaa sulkea yritys.

1. Lakkokomppania

2. Yrityksen lakkauttaminen

molemmissa edellä mainituissa menetelmissä on eroa, mutta aiheeni on yrityksen lakkoilu, joten käsittelen sitä vain tässä artikkelissani. Vaikka, olen surullinen siitä, että kirjoitan tämän artikkelin, koska yritys on sulkemassa, mutta tämä on käytännön tilanne, jossa me ammattilaisina päivittäin kuulla yrityksen johtoa lakata heidän yrityksensä, koska heidän yrityksensä ei toimi tai sanoa on lopetettu. Lets aloittaa ja tietää enemmän tästä aiheesta ja olen laatinut tämän artikkelin kysymys ja vastaus lomakkeet helppo ymmärtää lukijoita.

yrityksen lakkauttaminen

mitä tarkoitetaan yrityksen nimen poistamisella?

yrityksen lakkauttaminen tarkoittaa yksinkertaisesti lakkautetun yrityksen nopeaa sulkemista. Se on yksinkertaisin tapa sulkea yritys.

mikä yritys voi saada lakon pois?

mikä tahansa yritys voi saada lakon riippumatta siitä, onko se

 • yksityinen yritys
 • yhden hengen yritys
 • julkinen yritys
 • Jakso 8 yritys

huomaa, että uinuvakin yritys voi hakea lakkoa yhtiöstä.

missä pykälässä säädetään toiminimen poistamisesta kaupparekisteristä?

yhtiöihin sovelletaan vuoden 2013 osakeyhtiölakia, ja sen pykälässä 248 säädetään yhtiöittämisestä luopumisesta.

mitkä ovat keinot lakkoa yrityksestä?

yritys voi saada lakon kahdella tavalla:-

a) yhtiö itse vapaaehtoisena lakkona

B) kirjaaja yhtiöistä

huomaa, että 8 § yhtiö ei voi saada lakkoa vapaaehtoisesti.

kun yritys ei voi hakea vapaaehtoista lakkoilua?

hakemusta yhtiön puolesta ei saa tehdä, jos yhtiö—

(a) on milloin tahansa kolmen edellisen kuukauden aikana muuttanut nimeään tai siirtänyt sääntömääräisen kotipaikkansa valtiosta toiseen;

(b) on luovuttanut hallussaan olevan omaisuuden tai oikeuksien arvon, välittömästi ennen kaupankäynnin lopettamista tai muuta liiketoiminnan harjoittamista, tavanomaisesta kaupankäynnistä tai muusta toiminnasta saatavan hyödyn hankkimiseksi liiketoiminnan;

c) on harjoittanut muuta toimintaa kuin sitä, joka on tarpeen tai tarkoituksenmukaista kyseisen pykälän mukaisen hakemuksen tekemiseksi tai sen tekemisestä tai yhtiön asioiden hoitamisesta päättämiseksi tai jonkin lakisääteisen vaatimuksen noudattamiseksi;

d) on tehnyt virkamiestuomioistuimelle hakemuksen sovinnon tai järjestelyn seuraamusten määräämiseksi, eikä asiaa ole lopullisesti saatettu päätökseen; tai

mitkä ovat edellytykset ennen lakkoon saattamista?

kuten edellä on esitetty, ennakkoehdot on annettu seuraavasti molemmissa tapauksissa.

A) yritys voi hakea vapaaehtoista lakkoilua täytettyään seuraavat ehdot:-

i) kuolettamalla kaikki vastuunsa ja

ii) ottamalla jäsenten hyväksynnät erityisellä päätöksellä

B) by Registrar of companies on finding of any of all given reasoners: –

B) By Registrar of companies on finding of any of all given reasoners:-

i) yhtiö ei ole aloittanut toimintaansa vuoden kuluessa perustamisestaan tai

ii) yhtiö ei ole harjoittanut liiketoimintaa tai toimintaa kahden välittömästi edeltävän tilikauden aikana eikä ole esittänyt mitään hakemusta lepotilassa olevan yhtiön aseman saamiseksi tai

iii) muistion tilaajat eivät ole maksaneet merkintää, jonka he olivat sitoutuneet maksamaan yhtiön perustamisajankohtana, ja vakuutusta tästä vaikutusta ei ole jätetty satakahdeksankymmentä päivää sen yhtiöittäminen

iv) yhtiö ei harjoita mitään liiketoimintaa tai toimintaa, kuten käy ilmi, kun fyysinen tarkastus yhtiön kotipaikan jälkeen todetaan rekisterinpitäjä yhtiöistä.

mitä lomakkeita vaaditaan jätettäväksi?

yrityksen lakkauttamista haettaessa vaaditaan kaksi lomaketta:-

a) E-lomake MGT-14

b) E-lomake STK-2

mitkä ovat E-lomakkeisiin liittyvät maksut?

vaikka E-lomakkeella MGT-14 on normaalit liitännäismaksut, E-lomakkeella STK-2 on 10 000 INR/-

mikä on menettely yrityksen lakkoon, jos yhtiö irtisanotaan vapaaehtoisesti?

menettely on hyvin yksinkertainen ja se tehdään vaiheittain:-

I) valtuutetaan toimihenkilö tai yhtiön johtaja kutsumaan koolle hallituksen kokous

ii) lähetetään hallituksen kokouskutsu viimeistään seitsemän (7) päivää ennen hallituksen kokousta sekä yksityiskohtainen esityslista.

iii) kutsu koolle hallituksen kokous ja hallituksen päätöksen hyväksyminen.

iv) varsinaisen yhtiökokouksen / varsinaisen ulkopuolisen yhtiökokouksen lähettäminen tapauksen mukaan

v) kutsu yhtiökokous koolle ja tee erityinen päätös.

vi) Mgt-14: n arkistointi vaadittuine liitteineen.

vii) STK-2: n arkistointi vaadittuine asiakirjoineen.

viii) Yhtiörekisteröitsijä toteaa, että kaikki liitteet ovat kunnossa ja kaikki ehdot täyttyvät ja että on oikeudenmukaista ja kohtuullista irtisanoa yhtiö julkaistuaan julkisen ilmoituksen.

mitä asiakirjoja lomakkeisiin on liitettävä?

seuraavat asiakirjat on liitetty e-lomakkeisiin:-

 • kaikkien johtajien asianmukaisesti vahvistama korvausvelvollisuus (muodossa STK 3).
 • velkalaskelma, joka sisältää kaikki yhtiöiden varat ja velat (laillistetun tilintarkastajan varmentama).
 • oikeaksi todistettu jäljennös erityisestä päätöslauselmasta (jokaisen yhtiön johtajan asianmukaisesti allekirjoittama).
 • kopio lautakunnan päätöksestä, jolla tämä hakemus hyväksytään.
 • Korvausvelvollisuuslainat muodossa nro. STK-3
 • lomake STK-4
 • lausunto vireillä olevista yhtiötä koskevista oikeudenkäynneistä.
 • jäljennös asianomaisesta arvopaperipörssistä mahdollisesti tehdystä poistomääräyksestä.
 • ei vastalausetodistusta asianomaiselta sääntelyosastolta, jos yhtiötä hallinnoi tällainen osasto.

kuinka kauan kestää lakata toiminimi kaupparekisteristä?

kun yhtiöstä luopumista koskeva hakemus on tehty sähköisellä STK-2-lomakkeella, asianomainen Yhtiörekisteröitsijä (Roc) poistaa yrityksen nimen asiakirjojen tarkastuksen jälkeen, ja tämä menettely kestää yleensä 3-4 kuukautta. Kuitenkin, jos vastalause vastaanotetaan Registrar of Companies (ROC) tämä prosessi voi kestää ylimääräistä aikaa tai jopa hylätä hakemuksen.

mikä on yrityksen lakkomenettely tapauksessa registrar strike off company (ROC)?

jos ROC katsoo, että irtisanominen julkisen irtisanomisen ja yhtiölle ja sen johtajille lähettämisen jälkeen on oikeudenmukaista ja kohtuullista, ja jos irtisanomisessa ilmoitetussa määräajassa ei saada vastausta, irtisanotaan yhtiö.

Vastuuvapauslauseke: – yllä oleva artikkeli on laadittu pitäen mielessä kaikki tärkeät ja peruskysymykset, jotka tulevat ammattilaisen tai muun sidosryhmän mieleen haettaessa irtisanomista yhtiöstä. Kirjoittaja on yrittänyt käydä läpi kaiken tärkeän ja peruskysymyksen. Tekijä ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään suorasta, välillisestä, erityisestä tai satunnaisesta vahingosta, joka aiheutuu tietojen käytöstä, aiheutuu siitä tai liittyy siihen.

(kirjoittaja on yrityskonsultti ja tarjoaa monipuolisia palveluja, kuten Start-ups mentor, Sihteeri, lakimies, tavaramerkki, verotus, tilintarkastus, GST, kirjanpito ja muut liitännäisneuvontapalvelut Delhissä, Chandigarhissa sekä National Capital Regionissa (NCR), ja häneen voi ottaa yhteyttä sähköpostitse id:- ja yhteystiedot: 91-8178515005)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.