Kuinka moni amerikkalainen omistaa talon? – Quora

lähteet: asuntojen omistus Yhdysvalloissa

asuntojen omistus Yhdysvalloissa pysyi vuonna 2009 samansuuruisena kuin joissakin muissa jälkiteollisissa maissa: 67,4% kaikista asuttavista asunnoista oli asunnon omistajan hallussa. Asunnon omistusosuus vaihtelee kotitalouksien demografisten ominaisuuksien, kuten etnisyyden, rodun, kotitalouden tyypin sekä sijainnin ja asutustyypin mukaan. Vuonna 2014 asunnottomuus laski alemmaksi kuin vuonna 1994, jolloin se oli 64 prosenttia.

vuodesta 1960 lähtien Yhdysvaltain asuntokanta on pysynyt suhteellisen vakaana kasvettuaan 5,6% vuodesta 1960, jolloin 62,1% amerikkalaisista kotitalouksista omisti oman asunnon. Asunnonomistajan pääoma on kuitenkin laskenut tasaisesti toisen maailmansodan jälkeen ja on nyt alle 50% asuntojen arvosta keskimäärin.Asuntokauppa oli yleisintä maaseudulla ja lähiöissä, joissa kolme neljäsosaa esikaupunkitalouksista oli asunnonomistajia. Maan alueista Keskilännen osavaltioilla oli korkein omakotiaste ja läntisillä osavaltioilla alhaisin. Tuoreessa tutkimuksessa on tarkasteltu 25-44-vuotiaiden kotitalouksien asunnonomistusasteen laskua, joka laski huomattavasti vuosina 1980-2000 ja elpyi vain osittain asuntobuumin aikana 2001-2005. Tämä tutkimus osoittaa, että suuntaus avioitua myöhemmin ja kotitalouksien ansioriskin kasvu, joka tapahtui vuoden 1980 jälkeen, selittävät suuren osan nuoren asunnottomuuden vähenemisestä.

myös Yhdysvalloissa asuvilla asunnonomistajilla on yleensä suuremmat tulot, ja omassa kodissaan asuvat kotitaloudet olivat todennäköisemmin perheitä (toisin kuin yksityishenkilöt) kuin heidän vuokralaiskollegansa. Rodullisista väestötieteilijöistä Eurooppalaisamerikkalaisilla oli maan korkein kotikunta-aste, kun taas Afroamerikkalaisiksi tunnustautuvilla oli alhaisin kotikunta-aste. Erään tutkimuksen mukaan asunnottomuus näyttää korreloivan korkeampiin koulumenestyksiin.

nimitys ”asunnottomuusaste” voi olla harhaanjohtava. Yhdysvaltain väestönlaskentaviraston määritelmän mukaan se on prosenttiosuus asunnoista, jotka ovat omistajan käytössä. Kyse ei ole siitä, kuinka suuri osa aikuisista omistaa oman kodin. Tämä jälkimmäinen prosenttiosuus on huomattavasti pienempi kuin asunnonomistusaste, koska monissa kotitalouksissa, jotka ovat omistusasuntoja, on aikuisia sukulaisia (usein nuoria aikuisia, omistajan jälkeläisiä), jotka eivät omista omaa kotia, ja koska yhden rakennuksen usean makuuhuoneen vuokra-asunnoissa voi olla enemmän kuin yksi aikuinen, joka ei omista kotia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.