Musik

kopiera musikfiler till Memory Stick eller till systemlagring

kopiera en fil manuellt

kopiera musikfilen till Memory Stick eller till systemlagring för att göra det möjligt att spela upp filen på psp. Med hjälp av en dator, skapa en mapp med namnet ”Musik” på memory stick Macau media eller i systemlagring, och sedan kopiera filen till den mappen.

tips

  • för en lista över filtyper som kan spelas på PSP-systemet, se i den här guiden.
  • du kan skapa mappar i musikmappen (Figur 1). Systemet kommer att behandla det som en grupp.
  • PSP-systemet kan känna igen undermappar upp till den andra nivån under (Figur 2).
  • om du vill ange ordningen på spåren skapar du en M3U-fil som anger ordningen i mappen. Systemet visar filen som en (m3u) – ikon och behandlar den som en grupp.
  • om musikmappen skapas i en mapp med namnet” PSP ” på USB-minnet eller i systemlagringen kommer även musikfiler som sparats i musikmappen att identifieras.
  • när du kopierar filer från PS3-systemet till he Memory Stick-mediet eller till systemlagringen skapas musikmappen automatiskt.
  • se till att inte kränka andras immateriella rättigheter.

kopiera en fil med kompatibel programvara

när du använder PC-programvara som ”Media Go” (en Sony Network Entertainment International LLC-produkt) skapas mappen automatiskt när en fil kopieras till Memory Stick-media eller till systemlagringen.

tips

musikfiler kan också laddas ner från webbplatser. För mer information, kontakta tjänsteleverantören.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.