Årsaker og virkninger av vannforurensning

Vann er et viktig element hvis Vi ønsker å overleve på jorden. Men, vi alle er vel klar over mye skade som vi mennesker, har gjort til jorden for å forurense det til kjernen.

det har sikkert blitt vanskelig for folk å komme over innsjøer og elver som er fylt opp til randen med ferskvann. Og av noen sjanse, hvis vi kommer over en, er det sikkert at vannet kroppen kan være forurenset med noen eller andre ting.

Så, hva er vannforurensning?

vannforurensning er en forandring forårsaket av de kjemiske, fysiske eller biologiske egenskapene til vannet som har kapasitet til å skade den levende organismen. Enkelt sagt er vannforurensning forurensning av vannlegemer som innsjøer, elver, hav, akviferer, grunnvann eller havet. Forurensningen skyldes vanligvis menneskelig innblanding.

hva forårsaker vannforurensning?

det er mange årsaker til vannforurensning, noen av dem er:

1-Kloakk eller avløpsvann:

avfallet fra husholdninger, fabrikker eller jordbruksmark blir sluppet ut i elver eller innsjøer. Dette avfallet kan enten være i form av flytende avfall, søppel eller kloakk. De skadelige kjemikaliene som oser ut av dette avfallet, kan skade vannlevende organismer.

2-Dumping:

De fleste vannforekomster blir omgjort til dumpingområder ved nærliggende lokaliteter. Og dette fører til et stort problem fordi dump inneholder alt fra plast, aluminium til glass, Styrofoam, etc. Og siden alt avfallet tar forskjellig tid å nedbryte i vannet, har de en tendens til å skade vannlevende liv til degradert.

3 – oljeforurensning:

en av de verste typer vannforurensning er oljeforurensning. Dette skyldes at oljeutslipp fra tankskip og skip har en tendens til å skape et tykt lag over vannet i hav eller hav. Og siden olje ikke oppløses, forblir slammet for alltid.

4-Sur nedbør:

selv om sur nedbør kan virke som et naturlig problem, men Det er lurt å merke Seg At Sur nedbør er forårsaket på grunn av sure partikler i forurenset luft. Disse partiklene i atmosfæren blir blandet med vanndamp og resulterer i sure regner.

5-Industriavfall:

Industriavfall er fylt med bly, asbest, petrokjemikalier og til og med kvikksølv. Alle disse kjemikaliene er svært farlige for både mennesker og vannlevende liv. Men mange næringer har en tendens til å tømme avfallet i store vannkropper som elver og innsjøer rundt levende steder, og dermed forurense ferskvannet.

hvilke konsekvenser har vannforurensning på økosystemet?

1-Sykdommer:

ikke bare vannlevende liv, selv når mennesker ender opp med å drikke forurenset vann, de gjør seg sårbare for ulike livstruende sykdommer som hepatitt, kolera, tyfus, og mange andre vannbårne sykdommer.

2-Ødeleggelse av økosystemet:

vårt økosystem er ekstremt skjøre. Selv en enkel forandring kan føre til at økosystemet reagerer og påvirker miljøet. Hvis vannsystemet ikke er merket i en bestemt lokalitet, kan hele økosystemet i det aktuelle området kollapse.

3-Eutrofiering:

kjemikaliene som er tilgjengelige i vannkroppen fremmer veksten av alger. Disse alger ender opp med å danne et tykt lag over dammer og innsjøer. Bakteriene som er tilstede i vannet har en tendens til å mate på alger, noe som forårsaker at mengden oksygen i vannet reduseres, og påvirker dermed vannlevende liv i hele vannkroppen.

4-Negativ innvirkning på næringskjeden:

hvis vannlevende organismer har en tendens til å imøtekomme i henhold til forurenset vann, er det høyst mulig at de marine artene kan ha giftstoffer og forurensende stoffer i kroppen. Når mennesker har en tendens til å mate på fisk, skalldyr eller andre akvatiske arter, ender de opp med å konsumere giftstoffer og forurensende stoffer også.

Hvordan skal vi overleve?

Mange rapporter har åpent hevdet at innen 2025 vil to tredjedeler av verden møte vannmangel. Den eneste måten å tilby den kommende generasjonen håp om å leve er ved å følge riktig vann bevaring praksis.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.